2011. november 26., szombat

a modernkori wicca fejlődése (VII) - raymond buckland

Raymond Buckland (1934 -)

Ahogy arról már szó esett, Raymond Buckland mutatta be Amerikában a wicca gardneriánus ágazatát, s jórészt neki köszönhető a boszorkányság felvirágzása a nagy vízen túl. Minekutána 10 évig oktatta és gyakorolta a Gardneriánus Wiccát, megalapította saját tradícióját, a szász mitológiai elemeken alapuló Saxon Wiccát. Az Egyesült Államokban létrehozta a Boszorkány Múzeumot, s hitének mai napig aktív szószólója, vezéralakja.
Londonban született, 1931. aug. 13. - én. Apai oldalról cigány felmenőkkel rendelkezett (Buckland magamagát tréfásan "poshrat"-nak, előkelő patkánynak titulálta), így kora gyermekkorától kezdve eleven valóságként tapasztalta meg a mágiát. Nagybátjya beavatta a spiritualizmus és az okkultizmus titkaiba.
Ifjúkori tanulmányait a londoni King's College-ben végezte, majd a sussex-i Brantridge Forest Egyetemen doktorált antropológiából. 1955 - ben vette el első feleségét, Rosemary-t, 1957-59 - ig a Királyi Légierőnél szolgált. 1962 - ben Rosemaryvel az oldalán az Egyesült Államokba emigrált. Brentwoodban, Long Islanden telepedtek le, s Buckand a British Airways-nél vállalt munkát.
Habár vonzalma az okkult témák iránt megmaradt, átmeneti holtpontra jutott, megmagyarázhatatlan hiányérzet gyötörte. Ez idő tájt jutott hozzá Margaret Murray "The Witch-Cult in Western Europe", valamint Gerald B. Gardner "Witchcraft Today" c. műveihez. Mindkét írásmű lenyűgözte őt, s érdeklődése a boszorkányság felé fordult. Felvette a kapcsolatot Gerald Gardnerrel, s összeköttetést biztosított számára az Újvilág felé. 1963 - ban személyesen is találkoztak Monique Wilson, avagy Lady Olwen perth-i otthonában, ahol Buckland beavatást nyert a Gardneriánus Tradícióba. (Felesége, Rosemary szintúgy beavatott lett kicsivel később.)
Ezt követően Buckland megalapozta a wicca kibontakozását Amerikában. Követőit azonban óvatosan és körültekintően válogatta össze, csak azokat avatta be, akik valóban méltónak bizonyultak rá, kitartással és türelemmel tanulták a Mesterség titkait. A visszautasított vagy csak türelmetlen jelentkezők hézagos tudásokra alapozva olykor saját koveneket alapítottak, s a maguk szakállára gyakorolták a vallást.
Ami a médiát illeti, Buckland nem verte nagydobra a tevékenységét, ám a sajtó így is megtalálta őt. Gardner példájára elkezdett összegyűjteni egy kollekciót saját boszorkánymúzeuma számára, amelyet 'A Boszorkányság és Mágia Első Múzeuma Amerikában' névvel illetett. Ezzel párhuzamosan hozzáfogott a wicca publikálásához. 1968/69 - ben jelent meg első könyve, "A Pocket Guide to the Supernatural", majd következett a "Witchcraft Ancinet and Modern", valamint a "Practical Candle Burning Rituals". Ugyanazon évben Tony Earll  néven (a név a "not really" anagrammája) közzétette "My Revealed" c. novelláját.
1973 - ra a boszorkánysággal és okkultizmussal kapcsolatos gyűjteménye kinőtte a számára bérelt házat. Buckland kilépett a British Airways-től, megnyitotta a múzeumot, s elmerült az írásban. Elvált Rosemary-től, kovenje vezetését átadta a Theos és Phoenix nevű párnak (főpap és főpapnő), majd New Hampshire-be költözött. Itt ismét megnyitotta a Boszorkánymúzeumot, és nem sokkal később újfent megnősült (neje Joan Helen Taylor lett). Ekkortájt egoizmus, gáncsoskodás és korrupció mételyezte meg a gardneriánus közösséget, s Buckland inkább saját iskolát alapított, hogy tiszta lappal indulva képviselhesse a wiccát. Ágazata, a szász wicca kevésbé dogmatikus, kevésbé szabályelvű, mint a gardneriánus irányzat; demokratikus és nyílt szellemiségben munkálkodik.
A '80 - as években feleségével együtt Virginiába költözött, ahol létrehozták a Szász-Wicca Szemináriumot. Az oktatás levelező formában folyt, a tervezett campus megépítésére végül - pénzhiány miatt - nem került sot. Idővel Joannal való kapcsolata is megfeneklett, 10 év házasság és közös munka után útjaik elváltak.
Buckland következő felesége Tara Cochan, akivel közös kiadóvállalatot alapítottak, a Taray Publications - t. 1984 decemberében a virginiai Charlottesville-ből San Diego-ba költöztek. A következő állomás egy kis ohio-i farm volt, ahol a Buckland-házaspár 1992 - ben telepedet le, miután Raymond felhagyott az aktív közszerepléssel. Ekkora a Saxon Wicca országszerte megerősödött, elterjedt. Saját hagyományával párhuzamosan Buckland Aidan Breac skót alapokon nyugvó ágazatát, a Pecti Wiccát is támogatta; segédkezett a terjesztésében.
Habár mint főpap visszavonult, Buckland korántsem nevezhező inaktívnak. Számos publikációja jelent meg, szakkönyvek és fantasy regények, forgatókönyvek, okkult tanulmányok, cikkek és útmutatók a wicca iránt érdeklődők számára. Technikai tanácsadóként szolgált Orson Welles "Necromancy" c. filmjénél, az Ördögűző rendezőjével, William Friedkin - nel pedig egy színházi darabon, a Machbethen dolgozott együtt. Kis szerepekben néhány mozifilmbe is szerepelt, s különböző tévécsatornák (pl. angol BBC, olasz RAI TV, kanadai CBC, stb.) műsoraiban is feltűnt. Mint antropológus, egyetemi okatóként is dolgozott, több egyetemen.
Vitathatatlan érdeme, hogy előmozdította a wicca elterjedését az Újvilgában, s irányzatának mára számtalan követője akadt. Egyetlen, magyar nyelven megjelent könyvét (Raymond Buckland: A Boszorkányság Nagykönyve, Budapest, Édesvíz Kiadó, 2002) sokszor kritizálják, olykor titkolózó, felületes hangvétele, máskor pontatlansága miatt. Kérdés, mi írható a fordítás számlájára, mindenesetre véleményem szerint érdemes elolvasni, áttanulmányozni - alaposan és szakszerűen oktatja a wiccával kapcsolatos alapismereteket. A kovenek működésével kapcsolatos fejezetek elsősorban a szász wicca híveinek érdekesek, ám számos olyan témakör akad, amely más ágazatok követői, vagy magányos wiccák is hasznosíthatnak.

(eredeti leírás: George Knowles; fordítás: Salem - www.annwn.vndv.com; átdolgozás: Hulló Eső)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése