2013. augusztus 28., szerda

könyvtári kitekintő

Mostanában a vallástudomány, vallástörténet, mítoszelemzés témájában lubickolok - íme néhány érdekfeszítő antropológiai és néprajzi olvasmány e szakterületről:

Dumézil, Georges 1986: Mítosz és eposz. Gondolat, Budapest
Eliade, Mircea 1994-1995-1996: Vallási hiedelmek és eszmék története I-II-III. Osiris-Századvég, Budapest.
Ries, Julien (szerk) 2007: A mítosz az emberiség történetében. Officina Kiadó, Budapest (nem szigorúan szakmai, mint inkább népszerűsítő-ismeretterjesztő munka, szakemberek által írt, de a nagyközönségnek szánt, gazdagon illusztrált tanulmányokkal [igen, ez magyarra fordítva nagy, szép és drága képeskönyvet jelent :)]). 
Ries, Julien (szerk) 2003: A szent antropológiája. A Homo religiosus eredete és problémája. Homo religiosus I. Typotex, Budapest. 
Simon Róbert 2003: A vallástörténet klasszikusai. Szöveggyűjtemény. Osiris, Budapest. 
Voigt Vilmos 2004: A vallási élmény története. Bevezetés a vallástudományba. Timp Kiadó, Budapest
Voigt Vilmos 2006: A vallás megnyilvánulásai. Bevezetés a vallástudományba. Timp Kiadó, Budapest.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése