2014. március 1., szombat

a hiányzó számok

Fotó: 'Silent Prayer' - Leila Darwish (forrás)
A KSH honlapján megjelent a 2011-es népszámlálás vallási adatainak "részletes" ismertetése. Részletes, idézőjelben, mert ha valaki - hozzám hasonlóan - netán arra lenne kíváncsi, hány pogány, természethívő, druida-hitű, wicca, boszorkány, sámán és egyéb faölelgető csudabogár leledzik a Kárpátokon innen, csalódnia kell. Az elmúlt évszázadra visszatekintő összefoglaló táblázat (amely mindössze öt népszámlálás anyagát tartalmazza) évenként változó bontásban 10-20 keresztény felekezetről emlékezik meg; rajtuk kívül az izraeliták, a mohamedánok és a buddhisták említtetnek név szerint. A - vallásos és a kérdést megválaszoló - maradékot átfogó skatulyába gyömöszölték "A fent felsoroltakhoz nem tartozó" címen. A 2011-es népszámlálás hitéleti adatainak aprólékosabb tálalásából még ez a kategória is kimaradt (egyetemben szegény buddhistákkal).
Értem én, hogy egy túlnyomóan keresztény többségű országban elsősorban a keresztény egyházak, közösségek lélekszáma tekinthető közérdeklődésre számot tartó adatnak, hiszen ők teszik ki a népesség döntő többségét, mégis: ha 486 bolgár ortodox és 270 anglikán hívő kiérdemelte az önálló rubrikát, a mondjuk 300 ősmagyar pogánynak is illett volna helyet adni.

Az alábbiakban rövid áttekintést olvashattok:

Keresztények összesen: 5 385 557 fő
Ebből: 
- Római katolikus 3 691 389
- Görög katolikus 179176
- Orosz ortodox  2 365
- Szerb ortodox 1 703
- Bolgár ortodox 486
- Román ortodox 5 102
- Görög ortodox 1 701
- Többi ortodox 2 353
- Anglikán 270
- Református 1 153 454
- Evangélikus 215 093
- Unitárius 6 820
- Baptista 18 211
- Metodista 2 416
- Adventista 6 213
- Pünkösdi 9 326
- A Hit Gyülekezetéhez tartozó 18 220
- Többi protestáns 21 519
- Jehova tanúi 31 727
- Többi keresztény 16 656

Izraelita 10 965
Mohamedán 5 579

Az örök világtörvényt hirdető vallások (a.k.a. keleti hitrendszerek) 13 385
Ebből:
- Buddhisták 9 758

A felsoroltak közé nem tartozó 16 889
Valláshoz, felekezethez nem tartozó 1 806 409
Nem kívánt válaszolni, nincs válasz 2 698 844

Érdekes összevetni a 2011-es adatokat a korábbiakkal. Az első szembeszökő tény a katolikusok számának rohamos fogyatkozása: a kommunizmus évtizedei sem tudtak annyit lefaragni belőle, mint az elmúlt dekád. 1949-ben 6 488 785 válaszadó vallotta magát Róma hívének, ebből 2001-ben 5 558 961 maradt, hogy aztán 2011-re durván 3 700 000-re apadjon. 
A református közösség szintén csökkenést mutat, az 1940-es évek kétmilliója felére csappant. Az evangélikusok lélekszáma 1930-ban még 500 000 fölött járt, a 2001-es népszámláláson kicsit több, mint 300 000, a kurrens adatok szerint kevéssel haladja meg a 200 000-et. Az ortodoxokat a korai összeírások átfogóan említik körülbelül 40 000 hívővel; mára kevesebb mint 14 000 maradt. Mellbevágó az izraeliták semmibe olvadása. Önmagában is sokatmondó, hogy míg 1941-ben még 400 000 -en vallották magukat zsidónak (teszem hozzá, ez is majd 50 000-rel kevesebb, mint tíz évvel azelőtt), '49-ben már csak 130 000 -en. Napjainkra a zsidó közösség 10 000 főre zsugorodott.
Gyarapodást mutat a Hit Gyülekezete és a Jehova tanúi, valamint a protestáns kisegyházak tábora (adventisták, pünkösdisták, metodisták, baptisták stb.). A "többi keresztény" címszó alá összeírt - valószínűleg újonnan alakult közösségekbe tömörülő - Krisztus-hívek ugrásszerű növekedést produkáltak az elmúlt évtizedben. Iszlám hitűnek és buddhistának is többen deklarálták magukat, mint 2001-ben. Az idővonal kiindulópontjához, 1930-hoz viszonyítva elképesztő mértékben felduzzadt a vallási közösséghez, felekezethez nem tartozók tömege: 1959 főből 1 806 409-re.
Noha hasonlót a recens összeírásról még nem találtam, itt megtekinthetitek a 2001-es adatokat a maguk teljességében. Ebben már szerepelnek a "természeti vallásokhoz tartozók": mind a 370 fő (alább az is kiderül, hogy zömük az ősmagyarok hitvilágát megeleveníteni szándékozó spirituális ösvények követője). Reméljük, a KSH előbb-utóbb megszüli a 2011-es verziót is; érdekes volna látni, milyen változásokat hozott az évtized e téren. Csak remélni merem, hogy szaporodott a faölelgető csudabogarak raja.

Post scriptum: ahogy Arianna kommentjében rámutatott, elfelejtettem megemlékezni a válaszadást megtagadóktól. Számuk meglepően magas, közel 2 700 000 - több, mint duplája a tíz évvel ezelőttinek, nem beszélve a negyvenes évekről, amikor mindössze 1500 fő körül alakult. Annak tükrében, hogy a népesség bő negyede tartózkodó álláspontra helyezkedett, valóban nem lehet megalapozott következtetéseket levonni az adatokból. Egyébiránt a kérdőív körüli viták, melyeknek tárgya volt a népszámlálást megelőzően a vallási, felekezeti (illetve nemzetiségi) hovatartozás firtatásának létjogosultsága, többek között a nem-válaszolók várhatóan magas aránya következtében kialakuló egyenlőtlen összképet vetették fel - egyik - lehetséges ellenérvként.

2 megjegyzés:

 1. Kedves Hulló Eső!

  Bejegyzésedben pont arra a pontra mutattál rá, ami számomra olyan nagy csalódást jelentett a 2011-es népszámlálás eredményeiben. Viszont szerintem elég feltűnő annak a csoportnak a növekedése, akik nem kívántak válaszolni (2001: 10,8% ; 2011: 27,2%). Tehát a lakosság több mint, egy negyede nem meri felvállalni valódi nézeteit? Vagy bizonytalan? Kíváncsi lennék mi lehetett a valódi motivációjuk, mikor ezt a választ adták meg.

  Arianna

  VálaszTörlés
 2. Kedves Arianna!

  Köszönöm, hogy felhívtad a figyelmem a nem-válaszolók arányának változására, én valóban elsiklottam efelett, pedig tényleg megdöbbentő tömeg hagyta üresen a vallási hovatartozására vonatkozó rubrikát. Ez azért némiképp árnyalja a képet - kár, hogy ilyen sokan ignorálták a kérdést, meggyőzőbb lenne a statisztika, ha nem hiányozna belőle a népesség közel egyharmada.
  Szerintem volt, aki egyszerűen túl személyesnek érezte ezt a témát, volt, aki nem akart róla nyilatkozni a nagy nyilvánosság előtt - még ha anonim is volt a kérdőív, minden adat szerepel rajta ahhoz, hogy sikeresen azonosítani lehessen egy-egy személyt. Nem mintha sok realitása lenne annak, hogy a KSH dolgozói szabadidejükben kinyomozzák egy-egy űrlap kitöltőjének kilétét :), de el tudom képzelni, hogy volt, akit ez tartott vissza. Az is esélyes, amit te írsz: hogy az illető bizonytalan a hitét illetően, vagy nem aktív vallásgyakorló, de mégsem nevezhető hitetlennek, esetleg egész egyszerűen hangyabokányit sem érdekli az egész.
  Azt azért remélem, hogy belátható időn belül napvilágot lát egy, a 2001-eshez hasonlóan részletes táblázat, amiből legalább hozzávetőleg kiderül, hány rokonlélek kószál odakint :).

  Áldás kísérjen -
  Eső

  VálaszTörlés